Privacy Verklaring Audrey James – Mindfulness
Deze verklaring is van toepassing op alle door Audrey James-Mindfulness geleverde producten en diensten. Eerdergenoemde wordt vertegenwoordigd door Audrey James. Zij is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
U heeft recht op het zorgvuldig verwerken van uw (persoonlijke) gegevens. De bescherming van persoonsgegevens neem ik zeer serieus. U kunt erop vertrouwen dat uw gegevens met respect en zorg behandeld worden, conform de professionele richtlijnen en beroepscodes, en conform de wetgeving AVG die per 25 mei 2018 van kracht is.
Natuurlijk hoort u te weten welke gegevens wij verzamelen, waar we deze gegevens voor gebruiken, en dat u er inzage in kunt krijgen.

Welke gegevens worden vastgelegd?
Er worden alleen gegevens verwerkt die u zelf met ons deelt en die we nodig hebben voor de dienstverlening aan u, en in beperkte mate voor promotie- en marketingdoeleinden.
Voor het aanmelden voor trainingen slaan we een aantal gegevens op zodat we weten wie zich heeft aangemeld en voor welke training. Dat zijn:
 Naam en contactgegevens
 Naam van de training
 Datum waarop de training wordt gegeven

Indien u het contactformulier heeft ingevuld, slaan wij de volgende gegevens op:
Naam
Telefoonnummer
Mailadres
Onderwerp
Bericht
De datum waarop het bericht is verstuurd

Deze gegevens worden regelmatig verwijderd, zodat deze niet onnodig lang bewaard worden. Gedurende de bewaartijd zijn de gegevens alleen toegankelijk voor Audrey James (zij is tevens de beheerder van de website).

Wanneer worden gegevens van u vastgelegd?
Informatie aanvraagt, zich aanmeldt voor een nieuwsbrief, als u een product of een dienst koopt (bijvoorbeeld zich inschrijft voor een training), en als u een intakegesprek heeft.

Uw gegevens kunnen worden gebruikt voor:
Het accepteren van uw deelname aan/indiceren voor een training of workshop, het geven van de training en het afstemmen van de begeleiding op uw behoeftes en analyses om de dienstverlening te verbeteren.
De website van Audrey James wordt gehost in een beveiligd datacenter in Nederland door een ISO gecertificeerd bedrijf.
Wanneer u zich aanmeldt voor een training waar een intake onderdeel van uitmaakt, dan wordt analoog geregistreerd wat uw klachten en leefomstandigheden zijn, en het doel van deelname. Deze gegevens zijn van belang voor het juist indelen in de juiste groep (indicatie) en afstemmen van de begeleiding door de trainer. Tijdens het intakegesprek geeft u expliciet toestemming voor het beheren van de gegevens op het intakeformulier tot 8 weken na de training waarvoor u zich heeft aangemeld.
Afhankelijk van het soort factuur (werkgever, zorgverzekeraar of particulier) worden persoonsgegevens vastgelegd zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer(s), geboortedatum, bankrekeningnummer, werkgever, gegevens zorgverzekeraar, product- en dienstvoorkeuren.
Tevens kunnen uw gegevens worden gebruikt voor:
Het controleren van betalingen, het maken van een offerte, het maken van een factuur en voor het sturen van nieuwsbrieven (tot u hiervoor wenst uitgeschreven te worden). Dit laatste kan middels mail, nieuwsbrief of sociale media plaatsvinden.

Regels bij de verwerking persoonsgegevens
Bij de verwerking van persoonsgegevens is Audrey James gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt eerdergenoemde zich het recht voor wijzigingen door te voeren in deze privacyverklaring om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Samenwerking met andere partijen
Audrey James deelt uw gegevens niet met derden voor de doeleinden van die derden, verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze niet voor de doeleinden van derden. Audrey James deelt gegevens uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Er wordt door Audrey James enkel met andere partijen samengewerkt om de dienstverlening te bevorderen: zoals een bank voor het verwerken van betalingen en boekhouder. Deze derden verwerken alleen gegevens voor zover dat voor de dienstverlening nodig is en conform de actuele wetgeving. Met deze partijen zijn/worden verwerkersovereenkomsten gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)
Audrey James maakt gebruik van Google Analytics voor het bijhouden van statistieken om zo de website te verbeteren. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen of doorgestuurd naar Google.
Audrey James gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies worden gebruikt zijn noodzakelijk voor de optimalisatie van uw gebruiksgemak. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Recht op inzage en correctie van de gegevens
U heeft recht op inzage. Als u de nieuwsbrief ontvangt kunt u zich via de link in de nieuwsbrief, telefonisch of per e-mail ten alle tijden afmelden. Ook kunt u mij schriftelijk om inzage verzoeken, onder vermelding van uw naam, telefoonnummer en uw adres. U dient hierbij een kopie van uw paspoort of rijbewijs mee te sturen zodat ik uw identiteit kan verifiëren. U kunt bij de Rijksoverheid lezen hoe u dit veilig kunt doen, zie een veilige kopie van mijn identiteitsbewijs
U heeft recht op correctie. Wanneer er onjuistheden, onvolledigheden of onwettigheden in uw gegevens zitten, kunt u deze schriftelijk corrigeren: hiervoor stuurt u een brief als hierboven omschreven.
Recht op portabiliteit. Uw gegevens kunt u opvragen om over te (laten) dragen aan een andere partij bijvoorbeeld een andere trainer of coach.

Bewaartermijn van uw gegevens
Audrey James bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk toegestaan en niet langer dan nodig is om dat te doen waarvoor de persoonsgegevens zijn opgeslagen

Beveiliging
Audrey James hecht aan en zorgt voor beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Daartoe zijn er passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking.
Alleen Audrey James heeft toegang tot persoonsgegevens en/of verwerkt, deze. Zij is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval er gebruik wordt gemaakt van de diensten van derden door Audrey James, zal zij in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan alstublieft contact op. Dit kan telefonisch of via de mail: mindfullyaudrey@gmail.com
Contactpersoon en verantwoordelijke voor het privacy beleid
Audrey James, in overeenstemming met de wet AVG die van kracht is vanaf 25 mei 2018