Mindfulness als training is door Jon Kabat-Zinn eind jaren ’70 ontwikkeld. Mindfulness- of aandachttraining zijn de Nederlandse vertalingen van Mindfulness Based Stress reduction (MBSR) training.

Werkzaam als microbioloog in een academisch ziekenhuis zag hij vaak cliënten met allerlei chronische gezondheidsklachten die ‘uitbehandeld’ waren. Door zijn persoonlijke yoga- en meditatiebeoefening, wist hij uit eigen ervaring wat de effecten van aandacht konden zijn. Om op deze wijze iets te kunnen betekenen voor deze doelgroep, ontwikkelde hij een stressreductie-training. Hierbij combineerde hij mindfulness met yoga, andere ontspanning- en bewustwordingsmethodieken en westerse kennis over volwasseneneducatie. De inzet was deze cliënten hun klachten te leren hanteren en zo mogelijk te helen. Zo konden zij hun schijnbare machteloosheid omzetten in een investering in hun welzijn.

De training bleek enorm succesvol. Deelnemers rapporteerden na afloop van de cursus vermindering van fysieke klachten, toegenomen energie en vitaliteit, en in het algemeen een grotere kwaliteit van leven.

Tegenwoordig heet deze training Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) en wordt gezien als een wetenschappelijk erkende behandelwijze bij o.a. stress en chronische pijn. Naast  de MBSR worden binnen de Nederlandse gezondheidszorg ook diverse wetenschappelijk effectief bewezen varianten aangeboden als aanvulling op bestaande behandelingen.

De training is echter niet voorbehouden voor mensen binnen een klinische setting. Ook daarbuiten slaat de cursus aan. Om verschillende redenen kiezen mensen deze training; om te leren ontspannen, beter om te leren gaan met stress, pijn te leren hanteren of om te gaan met een (chronische) ziekte.

 

Kabat-Zinn, Jon. (2000). Handboek Meditatief Ontspannen. Haarlem: Becht

Kabat-Zinn, Jon (1996). Waar je ook gaat, daar ben je: meditatie in het dagelijks leven, Utrecht: Servire Uitgevers bv

Maex, Edel (2006). Mindfulness. In de Maalstroom van je leven. Tielt: Lannoo

Hannes, Tom (2015) Zen of het Konijn in ons brein. Witsand Uitgevers.

Nhat Hanh, Thich (1975). Het gras wordt groener. Meditatie in aktie. Uitgeverij Asoka

Nhat Hanh, Thich (2010). Mindfulness – voor een gelukkig leven. BBNC Uitgevers, Rotterdam

Segal, Z., J. Williams & J. Teasdale (2004). Aandachtgerichte Cognitieve Therapie bij Depressie. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds