Wat is mindfulness?

Sinds het ontstaan van de mindfulnesstraining of aandachttraining, eind jaren ‘70, is mindfulness de laatste jaren een steeds breder begrip geworden. De term wordt tegenwoordig gebruikt als benaming voor de levenshouding, de beoefening en de 8-weekse training (MBSR).

Mindfulness als houding heeft te maken met de wijze waarop je naar het huidige moment kijkt. In zijn algemeenheid kunnen we zeggen dat deze innerlijke houding te maken heeft met:

 

 

 

Laten      Geduld     Niet streven      Niet oordelen

Acceptatie    Vertrouwen   Open houding

                         Compassie

Op het eerste gezicht lijkt het makkelijk te begrijpen wat er bedoeld wordt, maar als we in woorden moeten uitleggen wat je dan precies doet, komen we in de moeilijkheden.
Dat komt omdat mindfulness in essentie gaat om het ervaren. Niet om doen maar om zijn.

Wanneer je volledig bewust bent van waar je je bevindt, zonder het door een sluier van oordeel, patronen, of streven te zien, heb je meer ruimte om te genieten van het moment. Je kunt zelfs in stresssituaties met meer rust en helderheid een keuze maken. Of komt het niet meer zover, omdat je de stressprikkels sneller kunt leren herkennen.

Deze milde vorm van aandacht kun je, net als het leren bespelen van een instrument, oefenen;
het oefenen van een open, milde opmerkzaamheid. Oftewel het gewaar zijn van waar jouw geest op dit moment mee bezig is: herinneringen, plannen over morgen, een diepgaande analyse, een oordeel dat je over jezelf of een ander hebt, emoties die je diep raken of die je juist weg aan het stoppen bent. Aandacht hebben voor wat zich in het veld van jouw aandacht voordoet, zonder hierover te hoeven oordelen. Dit steeds opnieuw herinneren is mindfulness.

Deze beoefening wordt in de mindfulnesstraining langzaam opgebouwd.
Mindfulness is in deze zin een verkorte term voor de 8-weekse Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR), ontwikkeld door Jon Kabat-Zinn. Met als insteek mindfulness als houding in het dagelijks leven te integreren. Om meer te lezen over de training klik hier.